OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ GAZU ZIEMNEGO GZ50 NA POTRZEBY GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NR 13/ZO/2021 

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Pobierz dokument

Pytania i odpowiedzi

Pobierz dokument