Ogłoszenie w sprawie zamówienia na dostawę odczynników chemicznych do analiz w laboratorium Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie oraz sprzętu laboratoryjnego. Nr 4/ZO/2021

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYH DO ANALIZ W LABORATORIUM GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE ORAZ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO NR 4/ZO/2021  Zapytanie ofertowe czytaj dokument Załącznik nr 1 – Wzór oferty Pobierz...