OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA  SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIA W WAPNO PALONE MIELONE WYSOKOREAKTYWNE GRUPOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NR: 5/ZO/2021

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Pobierz dokument

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Pobierz dokument

Wzór Umowy

Pobierz dokument