OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA REMONT CIĄGNIKA ROLNICZEGO URSUS 914 BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NR 11/ZO/2022

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Pobierz dokument

Wzór Umowy

Pobierz dokument