Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.

ul. Lotnicza 1, 99-300 Kutno.

tel.: 24 251 01 40
fax: 24 251 01 42

e-mail: sekretariat@gos.kutno.pl

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000176299,

NIP: 775-10-01-618, REGON: 610211348,
Wysokość kapitału zakładowego: 24 241 500 zł.

Przed nawiązaniem z nami kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych: Zasady Ochrony Prywatności

Przed wizytą na terenie GOŚ prosimy o zapoznanie się z infrmacjami na temat monitoringu wizyjnego: Informacja o monitoringu wizyjnym

Deklaracja dostępności: Deklaracja dostępności