OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE POPRZEZ ODZYSK SKRATEK I PIASKU Z GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NR 7/ZO/2021 

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Pobierz dokument

Wzór Umowy

Pobierz dokument