O firmie

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie funkcjonuje od 1994 r. Zlokalizowana jest w województwie łódzkim, poza terenami miejskimi, w sąsiedztwie Łódzkiej Specjalnej Strefy  Ekonomicznej Podstrefa Kutno.

Nasza Historia

Pierwotnie ścieki oczyszczane były w dwóch bioreaktorach typu Biooxyblok. Wraz z rozwojem infrastruktury komunalnej miasta, rozwojem strefy ekonomicznej, jak i zmieniającymi się przepisami w okresie oczyszczania ścieków nastąpiła potrzeba rozbudowy oczyszczalni. 

W roku 2004 wybudowano dodatkowy piaskownik, bioreaktor z centralnym osadnikiem wtórnym i grawitacyjny zagęszczacz osadów ściekowych.
W 2008 roku zakończona została modernizacja bioreaktorów typu Biooxyblok polegająca na zmianie systemu natleniania ścieków z zastosowaniem wgłębnego drobnopęcherzykowego napowietrzania.

Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników

  • Gmina Miejska Kutno – w której imieniu działa Prezydent Miasta Kutno

Rada Nadzorcza

  • Przewodniczący Rady – Adam Pawłowski
  • Wiceprzewodniczący Rady – Zbigniew Leitgeber
  • Sekretarz Rady –  Maciej Kierzkowski

Zarząd Spółki

  • Prezes Zarządu – Krzysztof Mikołajczyk

Kontakt

Telefon

tel.: 24 251 01 40
fax: 24 251 01 42

Email

sekretariat@gos.kutno.pl

Adres

ul. Lotnicza 1
99-300 Kutno.