OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE OKRESOWEJ (ROCZNEJ) KONTROLI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NR 8/ZO/2021

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Pobierz dokument

Wzór Umowy

Pobierz dokument