OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH, BIUROWYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA POTRZEB GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NR 6/ZO/2021 

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Pobierz dokument

Wyszczególnienie artykułów

Pobierz dokument

Wzór Umowy

Pobierz dokument