OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE REMONTU ZADASZENIA NAD POMPOWNIĄ GŁÓWNĄ NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NUMER: 8/ZO/2020

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Załącznik nr 1 – Przedmiar robót

Pobierz dokument