OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU STACJI DMUCHAW OB110 NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NUMER: 7/ZO/2020

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Pobierz dokument