OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA REMONT AWARYJNEGO ZBIORNIKA OSADU NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NUMER: 6/ZO/2020

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Załącznik nr 1 – Dokumentacja techniczna

Pobierz dokument

Załącznik nr 2 – Przedmiar robót

Pobierz dokument