OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE ROCZNEJ KONTROLI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NUMER: 4/ZO/2020

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Pobierz dokument

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Pobierz dokument