ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/zo/2017 - DOKUMENTY DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe nr 7/ZO/2017 Pobierz dokument

Wzór umowy Pobierz dokument

Dokumentacja Techniczna - zał. nr 1 Pobierz dokument

Opis obiektu - zał. nr 2 Pobierz dokument

Rzut obiektu - zał. nr 2a Pobierz dokument

Przedmiar - zał. nr 3 Pobierz dokument