OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020 ORAZ SPORZĄDZENIE PISEMNEJ OPINII WRAZ Z RAPORTEM ZGODNIE Z WYMOGAMI USTAWY O RACHUNKOWOŚCI Z DNIA 29.09.1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 351, 1495, 1571, 1655, 1680; Z 2020 R. POZ. 568).

Data publikacji: 2020.10.12 14:00:00
więcej...


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020 ORAZ SPORZĄDZENIE PISEMNEJ OPINII WRAZ Z RAPORTEM ZGODNIE Z WYMOGAMI USTAWY Z DNIA 29.09.1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 351, 1495, 1571, 1655, 1680; Z 2020 R. POZ. 568).

Data publikacji: 2020.10.01 13:50:00
więcej...


OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020 ORAZ SPORZĄDZENIE PISEMNEJ OPINII WRAZ Z RAPORTEM ZGODNIE Z WYMOGAMI USTAWY Z DNIA 29.09.1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 351, 1495, 1571, 1655, 1680; Z 2020 R. POZ. 568).

Data publikacji: 2020.09.30 9:00:00
więcej...
OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE REMONTU PIASKOWNIKA OB4 NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 14/ZO/2020

Data publikacji: 2020.09.14 14:00:00
więcej...


OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE REMONTU ZAGĘSZCZACZA GRAWITACYJNEGO OB107 NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 13/ZO/2020

Data publikacji: 2020.09.14 14:00:00
więcej...


OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE REMONTU ZAGĘSZCZACZA GRAWITACYJNEGO OB22 NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 12/ZO/2020

Data publikacji: 2020.09.14 14:00:00
więcej...


OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE REMONTU CZĘŚCIOWEGO KOMORY CZERPALNEJ W POMPOWNI GŁÓWNEJ NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 9/ZO/2020

Data publikacji: 2020.09.01 10:00:00
więcej...


OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA REMONT AWARYJNEGO ZBIORNIKA OSADU NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 11/ZO/2020

Data publikacji: 2020.09.01 14:05:00
więcej...


OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE REMONTU WIATY MAGAZYNOWEJ BLASZANEJ NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 10/ZO/2020

Data publikacji: 2020.08.21 10:00:00
więcej...


OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE REMONTU ZADASZENIA NAD POMPOWNIĄ GŁÓWNĄ NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 8/ZO/2020

Data publikacji: 2020.08.21 10:00:00
więcej...


OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU STACJI DMUCHAW OB110 NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 7/ZO/2020

Data publikacji: 2020.08.10 14:05:00
więcej...


OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA REMONT AWARYJNEGO ZBIORNIKA OSADU NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 6/ZO/2020

Data publikacji: 2020.07.27 09:05:00
więcej...


OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEGO PROJEKTU WYMIANY TRAS KABLOWYCH WRAZ Z KOSZTORYSAMI NA NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 5/ZO/2020

Data publikacji: 2020.07.06 14:25:00
więcej...


OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE ROCZNEJ KONTROLI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 4/ZO/2020

Data publikacji: 2020.05.26 13:25:00
więcej...


OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH, BIUROWYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA POTRZEB GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 3/ZO/2020

Data publikacji: 2020.03.23 14:25:00
więcej...


OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ZAKUP I DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DO ANALIZ W LABORATORIUM GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 2/ZO/2020

Data publikacji: 2020.03.06 13:40:00
więcej...


OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ANALIZĘ TECHNICZNĄ URZĄDZEŃ I INSTALACJI CELEM OPTYMALIZACJI WYDATKÓW NA INWESTYCJE I REMONTY W LATACH 2020-2022 W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 1/ZO/2020

Data publikacji: 2020.02.24 11:40:00
więcej...

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW BHP DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 9/ZO/2019

Data publikacji: 2019.12.19 08:40:00
więcej...


OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA OBJĘCIE USŁUGĄ SERWISOWĄ UKŁADU OBROBKI SKRATEK I SZAF STEROWNICZYCH W POMPOWNI GŁÓWNEJ NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 8/ZO/2019

Data publikacji: 2019.10.11 14:40:00
Pobierz dokument


OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE REMONTU KRATY SCHODKOWEJ NR 1 W POMPOWNI GŁÓWNEJ NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 7/ZO/2019

Data publikacji: 2019.09.25 14:00:00
więcej...


INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA WYKONANIE BADANIA ZASADNOŚCI ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI W ZAKRESIE WYDATKÓW I OSZCZĘDNOŚCI DOTYCZĄCEGO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 6/ZO/2019

Data publikacji: 2019.09.04 14:00:00
Pobierz dokument


OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE BADANIA ZASADNOŚCI ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI W ZAKRESIE WYDATKÓW I OSZCZĘDNOŚCI DOTYCZĄCEGO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 6/ZO/2019

Data publikacji: 2019.08.09 13:10:00
więcej...
OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE REMONTU ZBIORNIKA AWARYJNEGO OSADU NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 5/ZO/2019

Data publikacji: 2019.07.08 12:20:00
więcej...OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ I INSTALACJI W OBIEKTACH NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 4/ZO/2019

Data publikacji: 2019.05.16 12:00:00
więcej...OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE KONCEPCJI TECHNICZNO TECHNOLOGICZNEJ SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 3/ZO/2019

Data publikacji: 2019.04.30 12:00:00
więcej...OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH, BIUROWYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA POTRZEB GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 2/ZO/2019

Data publikacji: 2019.03.20 12:00:00
więcej...OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ZAKUP I DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DO ANALIZ W LABORATORIUM GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 1/ZO/2019

Data publikacji: 2019.03.19 12:00:00
więcej...OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 15/ZO/2018

Data publikacji: 2018.12.20 12:10:00
więcej...OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA MODERNIZACJĘ GŁÓWNEJ STACJI ZASILANIA 15kv W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 14/ZO/2018

Data publikacji: 2018.11.28 14:35:00
więcej...OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU FIRMY LEASINGOWEJ NA ZAKUP DWÓCH SZTUK PRZYCZEP DLA POTRZEB GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 13/ZO/2018

Data publikacji: 2018.11.27 08:15:00
więcej...OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA KONSERWACJE LINII NAPOWIETRZNYCH SN OD GPZ DO STACJI ROZDZIELCZEJ GSZ 15KV ZASILAJĄCYCH GRUPOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 12/ZO/2018

Data publikacji: 2018.10.26 11:35:00
więcej...ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 11/ZO/2018 NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW BHP DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O.

Data publikacji: 2018.10.22 11:30:00
więcej...OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW BHP DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 11/ZO/2018

Data publikacji: 2018.10.18 14:40:00
więcej...OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA KONSERWACJĘ URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 10/ZO/2018

Data publikacji: 2018.09.26 14:00:00
więcej...OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "BUDOWA AUTOMATYCZNEJ STACJI ZLEWNEJ DO PRZYJMOWANIA NIECZYSTOŚCI Z SAMOCHODÓW ASENIZACYJNYCH W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE" numer: 9/ZO/2018

Data publikacji: 2018.09.06 9:00:00
więcej...Ogłoszenie w sprawie zamówienia na dostawę dwóch nowych fabrycznie pomp zatapialnych o budowie blokowej montowanych w szybie rurowym o mocy 11 kW do Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie numer: 8/ZO/2018

Data publikacji: 2018.06.29 13:30:00
więcej...Ogłoszenie w sprawie zamówienia na wydobycie osadów zalegających w bioreaktorach OB6.1 i OB6.2 w komorach KPD na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kutnie numer: 7/ZO/2018

Data publikacji: 2018.06.20 09:30:00
więcej...Ogłoszenie w sprawie zamówienia na wykonanie pomiarów elektrycznych urządzeń i instalacji w obiektach na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie numer: 6/ZO/2018

Data publikacji: 2018.05.28 13:30:00
więcej...Uwaga! Przedłużenie terminu składania ofert do nia 25.05.2018 r. godz. 15:00 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "ROZBUDOWA ORAZ REMONT BUDYNKU GOSPODARKI OSADOWEJ W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE" numer: 5/ZO/2018

Data publikacji: 2018.05.21 10:30:00
więcej...OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "ROZBUDOWA ORAZ REMONT BUDYNKU GOSPODARKI OSADOWEJ W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE" numer: 5/ZO/2018

Data publikacji: 2018.05.15 13:00:00
więcej...OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ZAKUP I URUCHOMIENIE NOWYCH ROZŁĄCZNIKÓW GAZOWYCH DO STACJI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15 kV W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 4/ZO/2018

Data publikacji: 2018.05.15 10:45:00
więcej...OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ZAKUP I DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO ANALIZ W LABOLATORIUM GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 3/ZO/2018

Data publikacji: 2018.04.10 14:15:00
więcej...OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH, BIUROWYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA POTRZEB GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 2/ZO/2018

Data publikacji: 2018.03.15 13:15:00
więcej...OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO-WYKONAWCZEJ AUTOMATYCZNEJ STACJI ZLEWNEJ DO PRZYJMOWANIA NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z SAMOCHODÓW ASENIZACYJNYCH W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 1/ZO/2018

Data publikacji: 2018.03.12 10:00:00
więcej...INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO numer: 11/ZO/2017

Data publikacji: 2017.12.28 14:00:00
więcej...OGŁOSZENIE W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW BHP DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. numer: 11/ZO/2017

Data publikacji: 2017.12.20 10:00:00
więcej...INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 10/ZO/2017

Data publikacji: 2017.11.30 12:00:00
Pobierz dokument

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 8/ZO/2017

Data publikacji: 2017.11.29 11:00:00
Pobierz dokument

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO numer: 9/ZO/2017

Data publikacji: 2017.11.27 10:30:00
więcej...OGŁOSZENIE W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE REMONTU RUROCIĄGÓW W KOMORZE SYFONOWEJ I KOMORZE ZASUW W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 10/ZO/2017

Data publikacji: 2017.11.24 11:00:00
więcej...UZUPEŁNIENIE DO ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE FILMU EDUKACYJNEGO O TEMATYCE: PROCES OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW DLA GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 8/ZO/2017

Data publikacji: 2017.11.15 13:00:00
więcej...OGŁOSZENIE W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO-WYKONAWCZEJ ROZBUDOWY ORAZ REMONTU BUDYNKU GOSPODARKI OSADOWEJ DLA GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 9/ZO/2017

Data publikacji: 2017.11.15 12:00:00
więcej...OGŁOSZENIE W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE FILMU EDUKACYJNEGO O TEMATYCE: PROCES OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW DLA GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 8/ZO/2017

Data publikacji: 2017.11.13 14:00:00
więcej...INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO numer: 7/ZO/2017

Data publikacji: 2017.10.30 14:00:00
więcej...INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE BADANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017

Data publikacji: 2017.10.27 14:00:00
Pobierz dokument

OGŁOSZENIE W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU ZLEWNEGO NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 7/ZO/2017

Data publikacji: 2017.10.20 14:00:00
więcej...OGŁOSZENIE W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE BADANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017

Data publikacji: 2017.10.03 9:00:00
więcej...INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO numer: 6/ZO/2017

Data publikacji: 2017.05.15 15:00:00
więcej...OGŁOSZENIE W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE ROCZNEJ KONTROLI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENIE GRUPOWEJ OCYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 6/ZO/2017

Data publikacji: 2017.05.10 12:00:00
więcej...INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO numer: 5/ZO/2017

Data publikacji: 2017.04.27 14:00:00
więcej...INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO numer: 4/ZO/2017

Data publikacji: 2017.04.25 10:00:00
więcej...OGŁOSZENIE W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA RZECZ GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 5/ZO/2017

Data publikacji: 2017.04.21 14:00:00
więcej...INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO numer: 3/ZO/2017

Data publikacji: 2017.04.21 13:00:00
więcej...OGŁOSZENIE W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA ZAKUP I DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DO ANALIZ W LABORATORIUM GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 4/ZO/2017

Data publikacji: 2017.04.14 10:00:00
więcej...OGŁOSZENIE W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.: KOMPLEKSOWA BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ PODZIEMNEJ I WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z KOTŁOWNIĄ NA GAZ ZIEMNY NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 3/ZO/2017

Data publikacji: 2017.04.06 14:30:00
więcej...INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH I BIUROWYCH DLA POTRZEB GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 2/ZO/2017

Data publikacji: 2017.03.30 14:00:00
więcej...OGŁOSZENIE W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.: KOMPLEKSOWA BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ PODZIEMNEJ I WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z KOTŁOWNIĄ NA GAZ ZIEMNY NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 3/ZO/2017

Data publikacji: 2017.04.06 14:30:00
więcej...OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH I BIUROWYCH DLA POTRZEB GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 2/ZO/2017

Data publikacji: 2017.03.16 10:50:00
więcej...INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU SOCJALNEGO DLA GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 1/ZO/2017

Data publikacji: 2017.02.20 9:30:00
więcej...OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU SOCJALNEGO DLA GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 1/ZO/2017

Data publikacji: 2017.02.08 12:05:00
więcej...