Zamówienia Publiczne

 

Zapytania ofertowe

Przetargi

Biuletyn Informacji Publicznej 

Zapytania ofertowe

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, WRAZ Z WYMAGANYMI POZWOLENIAMI, NA BUDOWĘ WIATY GROMADZENIA OSADU NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NUMER: 3/ZO/2021

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, WRAZ Z WYMAGANYMI POZWOLENIAMI, NA BUDOWĘ WIATY GROMADZENIA OSADU NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NUMER: 3/ZO/2021Zapytanie ofertoweczytaj dokumentZałącznik nr 1 -...

czytaj dalej

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW BHP DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NUMER: 1/ZO/2021

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW BHP DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NUMER: 1/ZO/2021Zapytanie ofertoweczytaj dokumentZałącznik nr 1 - Wzór ofertyPobierz dokumentWzór...

czytaj dalej

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020 ORAZ SPORZĄDZENIE PISEMNEJ OPINII WRAZ Z RAPORTEM ZGODNIE Z WYMOGAMI USTAWY O RACHUNKOWOŚCI Z DNIA 29.09.1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 351, 1495, 1571, 1655, 1680; Z 2020 R. POZ. 568).

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020 ORAZ SPORZĄDZENIE PISEMNEJ OPINII WRAZ Z RAPORTEM ZGODNIE Z WYMOGAMI USTAWY O RACHUNKOWOŚCI Z DNIA 29.09.1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 351, 1495, 1571,...

czytaj dalej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020 ORAZ SPORZĄDZENIE PISEMNEJ OPINII WRAZ Z RAPORTEM ZGODNIE Z WYMOGAMI USTAWY Z DNIA 29.09.1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 351, 1495, 1571, 1655, 1680; Z 2020 R. POZ. 568).

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020 ORAZ SPORZĄDZENIE PISEMNEJ OPINII WRAZ Z RAPORTEM ZGODNIE Z WYMOGAMI USTAWY Z DNIA 29.09.1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 351, 1495, 1571, 1655, 1680; Z...

czytaj dalej

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020 ORAZ SPORZĄDZENIE PISEMNEJ OPINII WRAZ Z RAPORTEM ZGODNIE Z WYMOGAMI USTAWY Z DNIA 29.09.1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 351, 1495, 1571, 1655, 1680; Z 2020 R. POZ. 568).

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020 ORAZ SPORZĄDZENIE PISEMNEJ OPINII WRAZ Z RAPORTEM ZGODNIE Z WYMOGAMI USTAWY Z DNIA 29.09.1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 351, 1495, 1571, 1655, 1680; Z 2020...

czytaj dalej

Przetargi

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY STACJI MONITOROWANIA ŚCIEKÓW NUMER: 1/PO/2020

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY STACJI MONITOROWANIA ŚCIEKÓW NUMER: 1/PO/2020OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NR 1/PO/2020   1. SPRZEDAJĄCY: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie 2. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY: Stacja monitorowania ścieków Rok produkcji 2005 3. CENA WYWOŁAWCZA:...