ZAMÓWIENIE NA ZAGOSPODAROWANIE W INSTALACJI USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 8/ZP/2020

Data publikacji: 2020.10.23 12:31:36
więcej...(BIP)
więcej...(Platforma Elektroniczna)
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY STACJI MONITOROWANIA ŚCIEKÓW numer: 1/PO/2020

Data publikacji: 2020.09.17 14:00:00
więcej...
WYMIANA TRAS KABLOWYCH ZASILAJĄCYCH STACJE ODDZIAŁOWE SO1 I SO2 WRAZ Z WYMIANĄ PÓL LINIOWYCH W GSZ NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 7/ZP/2020

Data publikacji: 2020.08.27 12:25:29
więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 5/ZP/2020

Data publikacji: 2020.07.22 13:00:05
więcej...(BIP)
więcej...(Platforma Elektroniczna)
OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE, DOSTAWĘ, I MONTAŻ ZBIORNIKA (SILOSA) NA WAPNO WRAZ Z OSPRZĘTEM NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 6/ZP/2020

Data publikacji: 2020.07.06 12:07:35
więcej...
OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ POLIELEKTROLITU DO ODWADNIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 4/ZP/2020

Data publikacji: 2020.06.17 12:26:29
więcej...
BUDOWA AUTOMATYCZNEJ STACJI ZLEWNEJ DO PRZYJMOWANIA NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z SAMOCHODÓW ASENIZACYJNYCH NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 3/ZP/2020

Data publikacji: 2020.05.20 10:55:36
więcej...
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SANITARNYCH GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 2/ZP/2020

Data publikacji: 2020.03.31 10:20:00
więcej...
ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SANITARNYCH GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 2/ZP/2020

Data publikacji: 2020.03.17 14:21:42
więcej...
SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE W WAPNO PALONE MIELONE WYSOKOREAKTYWNE GRUPOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 1/ZP/2020

Data publikacji: 2020.02.06 12:14:03
więcej...
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POMP ZATAPIALNYCH SARLIN S2 404AL2A C 43KW (5SZT.) W FORMIE PRZETARGU OTWARTEGO NUMER: 3/PO/2019

Data publikacji: 2019.11.15 12:30:00
więcej...
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 13/ZP/2019

Data publikacji: 2019.10.28 15:00:00
więcej...(BIP)
więcej...(Platforma Elektroniczna)
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DMUCHAW ROTACYJNYCH FB620C FIRMY KAESER (6SZT.) W FORMIE PRZETARGU OTWARTEGO NUMER: 2/PO/2019

Data publikacji: 2019.10.24 11:00:00
więcej...
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 13/ZP/2019

Data publikacji: 2019.10.08 15:00:00
więcej...(BIP)
więcej...(Platforma Elektroniczna)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 13/ZP/2019

Data publikacji: 2019.08.22 13:52:05
więcej...(BIP)
więcej...(Platforma Elektroniczna)
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY WIRÓWKI DO ODWADNIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH MARKI HILLER TYP DP45-422 W FORMIE PRZETARGU OTWARTEGO NUMER: 1/PO/2019

Data publikacji: 2019.07.26 11:40:00
więcej...
SUKCESYWNA DOSTAWA POLIELEKTROLITU DO ODWADNIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 12/ZP/2019

Data publikacji: 2019.07.05 08:46:24
więcej...
SUKCESYWNA DOSTAWA POLIELEKTROLITU DO ODWADNIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 11/ZP/2019

Data publikacji: 2019.05.24 13:12:31
więcej...
MODERNIZACJA GŁÓWNEJ STACJI ZASILANIA 15KV W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 10/ZP/2019

Data publikacji: 2019.05.20 10:03:10
więcej...
KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO GZ50 NA POTRZEBY GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 9/ZP/2019

Data publikacji: 2019.05.08 12:13:00
więcej...
DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEJ PRASY WIELOGŁOWICOWEJ ŚLIMAKOWO-TALERZOWEJ W STACJI ODWADNIANIA GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 5/ZP/2019

Data publikacji: 2019.04.30 12:10:05
więcej...
BUDOWA AUTOMATYCZNEJ STACJI ZLEWNEJ DO PRZYJMOWANIA NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z SAMOCHODÓW ASENIZACYJNYCH NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 8/ZP/2019

Data publikacji: 2019.04.30 08:56:05
więcej...
DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEJ DMUCHAWY PROMIENIOWEJ DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 6/ZP/2019

Data publikacji: 2019.04.12 11:16:24
więcej...
KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO GZ-50 NA POTRZEBY GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 7/ZP/2019

Data publikacji: 2019.04.12 11:05:57
więcej...
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE POPRZEZ ODZYSK SKRATEK I PIASKU Z GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 4/ZP/2019

Data publikacji: 2019.03.20 12:47:16
więcej...
DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEGO SEPARATORA PIASKU W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 3/ZP/2019

Data publikacji: 2019.02.08 08:31:11
więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWĘ AUTOMATYCZNEJ STACJI ZLEWNEJ DO PRZYJMOWANIA NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z SAMOCHODÓW ASENIZACYJNYCH NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 2/ZP/2019

Data publikacji: 2019.01.30 12:34:40
więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE W WAPNO PALONE MIELONE WYSOKOREAKTYWNE GRUPOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 1/ZP/2019

Data publikacji: 2019.01.23 11:36:56
więcej...
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ZAGOSPODAROWANIE W INSTALACJI USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 8/ZP/2018

Data publikacji: 2019.01.09 11:22:25
więcej...(BIP)
więcej...(Platforma Elektroniczna)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY OSÓB I MIENIA WRAZ Z GRUPĄ INTERWENCYJNĄ W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 9/ZP/2018

Data publikacji: 2019.01.08 09:12:53
więcej...
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY OSÓB I MIENIA WRAZ Z GRUPĄ INTERWENCYJNĄ W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 9/ZP/2018

Data publikacji: 2018.12.20 07:22:30
więcej...
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA ZAGOSPODAROWANIE W INSTALACJI USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 8/ZP/2018

Data publikacji: 2018.12.12 12:30:00
więcej...(BIP)
więcej...(Platforma Elektroniczna)
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY OSÓB I MIENIA WRAZ Z GRUPĄ INTERWENCYJNĄ W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 9/ZP/2018

Data publikacji: 2018.12.03 12:20:29
więcej...
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA ZAGOSPODAROWANIE W INSTALACJI USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 8/ZP/2018

Data publikacji: 2018.11.27 14:33:09
więcej...(BIP)
więcej...(Platforma Elektroniczna)
PISMO O ZMIANIE TREŚCI SIWZ W POSTĘPOWNIU PRZETARGOWYM NA ZAGOSPODAROWANIE W INSTALACJI USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 8/ZP/2018

Data publikacji: 2018.11.22 08:50:48
więcej...(BIP)
więcej...(Platforma Elektroniczna)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY OSÓB I MIENIA WRAZ Z GRUPĄ INTERWENCYJNĄ W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 9/ZP/2018

Data publikacji: 2018.11.16 11:06:09
więcej...
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA BUDOWĘ AUTOMATYCZNEJ STACJI ZLEWNEJ DO PRZYJMOWANIA NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z SAMOCHODÓW ASENIZACYJNYCH NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 7/ZP/20128

Data publikacji: 2018.11.02 09:10:57
więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAGOSPODAROWANIE W INSTALACJI USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 8/ZP/2018

Data publikacji: 2018.10.18 14:30:00
więcej...(BIP)
więcej...(Platforma Elektroniczna)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA BUDOWĘ AUTOMATYCZNEJ STACJI ZLEWNEJ DO PRZYJMOWANIA NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z SAMOCHODÓW ASENIZACYJNYCH NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 7/ZP/2018

Data publikacji: 2018.10.10 12:27:16
więcej...
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA BUDOWĘ AUTOMATYCZNEJ STACJI ZLEWNEJ DO PRZYJMOWANIA NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z SAMOCHODÓW ASENIZACYJNYCH NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 7/ZP/2018

Data publikacji: 2018.09.14 14:05:24
więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWĘ AUTOMATYCZNEJ STACJI ZLEWNEJ DO PRZYJMOWANIA NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z SAMOCHODÓW ASENIZACYJNYCH numer: 7/ZP/2018

Data publikacji: 2018.08.28 13:10:20
więcej...
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ POLIELEKTROLITU DO ODWADNIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 6/ZP/2018

Data publikacji: 2018.08.23 08:57:38
więcej...
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ POLIELEKTROLITU DO ODWADNIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer 6/ZP/2018

Data publikacji: 2018.08.07 12:05:00
Pobierz dokument


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ POLIELEKTROLITU DO ODWADNIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer 6/ZP/2018

Data publikacji: 2018.07.26 12:51:09
Pobierz dokument


ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ POLIELEKTROLITU DO ODWADNIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓ SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 6/ZP/2018

Data publikacji: 2018.06.29 13:21:02
więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ POLIELEKTROLITU DO ODWADNIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 6/ZP/2018

Data publikacji: 2018.06.28 14:09:40
więcej...
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE NOWEJ DMUCHAWY PROMIENIOWEJ DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 5/ZP/2018

Data publikacji: 2018.06.07 11:41:37
więcej...
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA ROZBUDOWĘ ORAZ REMONT BUDYNKU GOSPODARKI OSADOWEJ W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 3/ZP/2018

Data publikacji: 2018.06.06 09:40:32
więcej...
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ POLIELEKTROLITU DO ODWADNIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓ SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 4/ZP/2018

Data publikacji: 2018.05.28 13:21:37
więcej...
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEJ DMUCHAWY PROMIENIOWEJ DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 5/ZP/2018

Data publikacji: 2018.05.28 12:17:09
więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ POLIELEKTROLITU DO ODWADNIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 4/ZP/2018

Data publikacji: 2018.05.18 09:58:08
więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEJ DMUCHAWY PROMIENIOWEJ DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 5/ZP/2018

Data publikacji: 2018.05.17 12:52:51
więcej...
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SANITARNYCH GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 2/ZP/2018

Data publikacji: 2018.05.16 09:48:29
więcej...
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA ROZBUDOWĘ ORAZ REMONT BUDYNKU GOSPODARKI OSADOWEJ W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 3/ZP/2018

Data publikacji: 2018.05.14 12:10:18
więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROZBUDOWĘ ORAZ REMONT BUDYNKU GOSPODARKI OSADOWEJ W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 3/ZP/2018

Data publikacji: 2018.04.20 14:47:00
więcej...
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SANITARNYCH GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 2/ZP/2018

Data publikacji: 2018.04.16 11:04:38
więcej...
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SANITARNYCH GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 2/ZP/2018

Data publikacji: 2018.03.30 13:03:50
więcej...
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE W WAPNO PALONE MIELONE WYSOKOREAKTYWNE GRUPOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 1/ZO/2018

Data publikacji: 2018.03.15 10:13:00
więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SANITARNYCH GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NSP. Z O.O. W KUTNIE numer: 2/ZP/2018

Data publikacji: 2018.03.08 10:28:40
więcej...
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWNIU PRZETARGROWYM NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ WAPNA PALONEGO MIELONEGO WYSOKOREAKTYWNEGO DLA GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 1/ZP/2018

Data publikacji: 2018.02.26 13:55:22
więcej...
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE W WAPNO PALONE MIELONE WYSOKOREAKTYWNE GRUPOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 1/ZP/2018

Data publikacji: 2018.02.12 12:31:12
więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE W WAPNO PALONE MIELONE WYSOKOREAKTYWNE GRUPOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 1/ZP/2018

Data publikacji: 2018.01.31 14:17:30
więcej...
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ, MONTAŻ ORAZ URUCHOMIENIE NOWYCH URZĄDZEŃ NIEZBĘDNYCH DO KONTROLI PROCESU TECHNOLOGICZNEGO REAKTORÓW BIOLOGICZNYCH NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O.W KUTNIE numer: 14/ZP/2017

Data publikacji: 2017.11.13 14:17:56
więcej...
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA WYKONANIE MODERNIZACJI I WYMIANY PÓL ZASILAJĄCYCH W STACJI ODDZIAŁOWEJ SO-1 GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 13/ZP/2017

Data publikacji: 2017.11.13 14:15:54
więcej...
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWNIU PRZETARGOWYM NA DOSTAWĘ, MONTAŻ ORAZ URUCHOMIENIE NOWYCH URZĄDZEŃ NIEZBĘDNYCH DO KONTROLI PROCESU TECHNOLOGICZNEGO REAKTORÓW BIOLOGICZNYCH NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O.W KUTNIE numer: 14/ZP/2017

Data publikacji: 2017.11.06 14:33:01
więcej...
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWNIU PRZETARGOWYM NA DOSTAWĘ, MONTAŻ ORAZ URUCHOMIENIE NOWYCH URZĄDZEŃ NIEZBĘDNYCH DO KONTROLI PROCESU TECHNOLOGICZNEGO REAKTORÓW BIOLOGICZNYCH NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O.W KUTNIE numer: 14/ZP/2017

Data publikacji: 2017.10.27 13:39:27
więcej...
PYTANIA I ODPOWIEDZI W POSTĘPOWNIU PRZETARGOWYM NA DOSTAWĘ, MONTAŻ ORAZ URUCHOMIENIE NOWYCH URZĄDZEŃ NIEZBĘDNYCH DO KONTROLI PROCESU TECHNOLOGICZNEGO REAKTORÓW BIOLOGICZNYCH NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O.W KUTNIE numer: 14/ZP/2017

Data publikacji: 2017.10.19 14:33:23
więcej...
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ GAZU ZIEMNEGO GZ50 NA POTRZEBY GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 12/ZP/2017

Data publikacji: 2017.10.18 08:52:32
więcej...
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA WYKONANIE MODERNIZACJI I WYMIANY PÓL ZASILAJĄCYCH W STACJI ODDZIAŁOWEJ SO-1 GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 13/ZP/2017

Data publikacji: 2017.10.17 11:13:17
więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ, MONTAŻ ORAZ URUCHOMIENIE NOWYCH URZĄDZEŃ NIEZBĘDNYCH DO KONTROLI PROCESU TECHNOLOGICZNEGO REAKTORÓW BIOLOGICZNYCH NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O.W KUTNIE numer: 14/ZP/2017

Data publikacji: 2017.10.17 11:05:17
więcej...
ZAWIADOMIENIE Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA WYKONANIE MODERNIZACJI I WYMIANY PÓL ZASILAJĄCYCH W STACJI ODDZIAŁOWEJ SO-1 GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 13/ZP/2017

Data publikacji: 2017.10.04 14:44:59
więcej...
ODPOWIEDZI NA PYTANIA W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA WYKONANIE MODERNIZACJI I WYMIANY PÓL ZASILAJĄCYCH W STACJI ODDZIAŁOWEJ SO-1 GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 13/ZP/2017

Data publikacji: 2017.09.29 14:42:33
więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE MODERNIZACJI I WYMIANY PÓL ZASILAJĄCYCH W STACJI ODDZIAŁOWEJ SO-1 GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 13/ZP/2017

Data publikacji: 2017.09.26 08:09:50
więcej...
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA KOMLEKSOWĄ DOSTAWĘ GAZU ZIEMNEGO GZ50 NA POTRZEBY GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 12/ZP/2017

Data publikacji: 2017.09.20 12:40:31
więcej...
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ , MONTAŻ I URUCHOMIENIE STACJI POLIELEKTROLITU WRAZ Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI DO STACJI ODWADNIANIA OSADU NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KUTNIE numer: 11/ZP/2017

Data publikacji: 2017.09.19 09:25:45
więcej...
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEJ PRASY WIELOGŁOWICOWEJ ŚLIMAKOWO-TALERZOWEJ DO STACJI ODWADNIANIA W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 10/ZP/2017

Data publikacji: 2017.09.19 09:23:53
więcej...
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA MODERNIZACJĘ ISTNIEJĄCEGO OPROGRAMOWANIA SCADA IFIX I HISTORIAN WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU STEROWANIA URZĄDZENIAMI USPRAWNIAJĄCYMI PROCES TECHNOLOGICZNY W GOŚ SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 9/ZP/2017

Data publikacji: 2017.09.19 09:18:19
więcej...
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA KOMLEKSOWĄ DOSTAWĘ GAZU ZIEMNEGO GZ50 NA POTRZEBY GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 12/ZP/2017

Data publikacji: 2017.09.12 11:41:02
więcej...
2 -PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ GAZU ZIEMNEGO GZ50 NA POTRZEBY GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 12/ZP/2017

Data publikacji: 2017.09.07 12:41:29
więcej...
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ GAZU ZIEMNEGO GZ50 NA POTRZEBY GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIET numer: 12/ZP/2017

Data publikacji: 2017.09.05 12:48:32
więcej...
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA DOSTAWĘ , MONTAŻ I URUCHOMIENIE STACJI POLIELEKTROLITU WRAZ Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI DO STACJI ODWADNIANIA OSADU NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KUTNIE numer: 11/ZP/2017

Data publikacji: 2017.09.01 14:05:50
więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ GAZU ZIEMNEGO GZ50 NA POTRZEBY GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 12/ZP/2017

Data publikacji: 2017.09.01 14:00:11
więcej...
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA DOSTAWĘ , MONTAŻ I URUCHOMIENIE STACJI POLIELEKTROLITU WRAZ Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI DO STACJI ODWADNIANIA OSADU NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KUTNIE numer: 11/ZP/2017

Data publikacji: 2017.08.25 12:24:06
więcej...
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEJ PRASY WIELOGŁOWICOWEJ ŚLIMAKOWO-TALERZOWEJ DO STACJI ODWADNIANIA W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 10/ZP/2017

Data publikacji: 2017.08.24 11:44:07
więcej...
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ , MONTAŻ I URUCHOMIENIE STACJI POLIELEKTROLITU WRAZ Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI DO STACJI ODWADNIANIA OSADU NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KUTNIE numer: 11/ZP/2017

Data publikacji: 2017.08.23 11:42:37
więcej...
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ , MONTAŻ I URUCHOMIENIE STACJI POLIELEKTROLITU WRAZ Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI DO STACJI ODWADNIANIA OSADU NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KUTNIE numer: 11/ZP/2017

Data publikacji: 2017.08.23 09:31:45
więcej...
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ , MONTAŻ I URUCHOMIENIE STACJI POLIELEKTROLITU WRAZ Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI DO STACJI ODWADNIANIA OSADU NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W kUTNIEY numer: 11/ZP/2017

Data publikacji: 2017.08.21 14:12:31
więcej...
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEJ PRASY WIELOGŁOWICOWEJ ŚLIMAKOWO-TALERZOWEJ DO STACJI ODWADNIANIA W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 10/ZP/2017

Data publikacji: 2017.08.21 12:13:33
więcej...
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA MODERNIZACJĘ ISTNIEJĄCEGO OPROGRAMOWANIA SCADA IFIX I HISTORIAN WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU STEROWANIA URZĄDZENIAMI USPRAWNIAJĄCYMI PROCES TECHNOLOGICZNY W GOŚ SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 9/ZP/2017

Data publikacji: 2017.08.18 13:55:41
więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE STACJI POLIELEKTROLITU WRAZ Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI DO STACJI ODWADNIANIA OSADU NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KUTNIE numer: 11/ZP/2017

Data publikacji: 2017.08.17 07:36:59
więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEJ PRASY WIELOGŁOWICOWEJ ŚLIMAKOWO-TALERZOWEJ DO STACJI ODWADNIANIA W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 10/ZP/2017

Data publikacji: 2017.08.11 09:26:32
więcej...
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWYCH PIĘCIU SZTUK POMP ZATAPIALNYCH I CZTERECH SZTUK FALOWNIKÓW NA POMPOWNIE GŁÓWNĄ DLA GOŚ SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 8/ZP/2017

Data publikacji: 2017.08.09 08:15:01
więcej...
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA MODERNIZACJĘ ISTNIEJĄCEGO OPROGRAMOWANIA SCADA IFIX I HRISTORIAN WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU STEROWANIA URZĄDZENIAMI USPRAWNIAJĄCYMI PROCES TECHNOLOGICZNY W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 9/ZP/2017

Data publikacji: 2017.08.08 08:46:05
więcej...
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ POLIELEKTROLITU DO ODWADNIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 6/ZP/2017

Data publikacji: 2017.07.25 09:56:04
więcej...
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE, DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE DWÓCH KRAT SCHODKOWYCH ORAZ DWÓCH UKŁADÓW OBRÓBKI SKRATEK Z ZASTOSOWANIEM PRASOPŁUCZEK I KOMPAKTORÓW NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 4/ZP/2017

Data publikacji: 2017.07.25 09:25:41
więcej...
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA BUDOWĘ WIATY STALOWEJ STANOWIĄCEJ OBUDOWĘ SEPARATORA PIASKU NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 5/ZP/2017

Data publikacji: 2017.07.25 09:22:28
więcej...
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA REMONT BUDYNKU SOCJALNEGO ORAZ WYKONANIE KANAŁU SAMOCHOPDOWEGO W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 7/ZP/2017

Data publikacji: 2017.07.25 09:20:08
więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA MODERNIZACJĘ ISTNIEJĄCEGO OPROGRAMOWANIA SCADA IFIX I HISTORIAN WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU STEROWANIA URZĄDZENIAMI USPRAWNIAJĄCYMI PROCES TECHNOLOGICZNY W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 9/ZP/2017

Data publikacji: 2017.07.24 11:16:36
więcej...
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWYCH PIĘCIU SZTUK POMP ZATAPIALNYCH I CZTERECH SZTUK FALOWNIKÓW NA POMPOWNIĘ GŁÓWNĄ DLA GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 8/ZP/2017

Data publikacji: 2017.07.18 11:58:51
więcej...
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ DWÓCH KRAT SCHODKOWYCH ORAZ DWÓCH UKŁADÓW OBRÓBKI SKARATEK Z ZASTOSOWANIEM PRASPŁUCZEK I KOMPAKTORÓW NA TERENIE GOŚ SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 4/ZP/2017

Data publikacji: 2017.06.29 10:31:42
więcej...
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ POLIELEKTROLITU DO ODWADNIANIA OSADÓW DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 6/ZP/2017

Data publikacji: 2017.06.26 13:36:17
więcej...
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWYCH PIĘCIU SZTUK POMP ZATAPIALNYCH I CZTERECH SZTUK FALOWNIKÓW NA POMPOWNIE GŁÓWNĄ DLA GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 8/ZP/2017

Data publikacji: 2017.06.22 13:43:36
więcej...
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA REMONTBUDYNKU SOCJALNEGO ORAZ WYKONANIE KANAŁU SAMOCHODOWEGO W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 7/ZP/2017

Data publikacji: 2017.06.19 10:24:11
więcej...
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA BUDOWĘ WIATY STALOWEJ STANOWIĄCEJ OBUDOWĘ SEPARATORA PIASKU NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 5/ZP/2017

Data publikacji: 2017.06.19 10:24:11
więcej...
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA OGŁOSZENIA DO POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWYCH PIECIU SZTUK POMP ZATAPIALNYCH I CZTERECH FALOWNIKÓW NA POMPOWNIE GŁÓWNĄ DLA GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 8/ZP/2017

Data publikacji: 2017.06.16 12:04:56
więcej...
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA SUKSESYWNĄ DOSTAWĘ POLIELEKTROLITU DO ODWADNIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 6/ZP/2017

Data publikacji: 2017.06.14 12:57:33
więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWYCH PIĘCIU SZTUK POMP ZATAPIALNYCH I CZTERECH SZTUK FALOWNIKÓW NA POMPOWNIE GŁÓWNĄ DLA GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 8/ZP/2017

Data publikacji: 2017.06.09 13:07:27
więcej...
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA REMONT BUDYNKU SOCJALNEGO ORAZ WYKONANIE KANAŁU SAMOCHODOWEGO W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 7/ZP/2017

Data publikacji: 2017.06.09 11:33:00
więcej...
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA BUDOWĘ WIATY STALOWEJ STANOWIĄCEJ OBUDOWĘ SEPARATORA PIASKU NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 5/ZP/2017

Data publikacji: 2017.06.08 12:49:40
więcej...
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ KRAT SCHODKOWYCH ORAZ DWÓCH UKŁADÓW OBRÓBKI SKRATEK Z ZASTOSOWANIEM PRASOPŁUCZEK I KOMPAKTORÓW NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 4/ZP/2017

Data publikacji: 2017.05.29 12:52
więcej...
ZMIANA TREŚCI SIWZ NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ POLIELEKTROLITU DO ODWADNIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 6/ZP/2017

Data publikacji: 2017.05.29 12:12:28
więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA REMONT BUDYNKU SOCJALNEGO ORAZ WYKONANIE KANAŁU SAMOCHODOWEGO W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 7/ZP/2017

Data publikacji: 2017.05.25 09:07:29
więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWĘ WIATY STALOWEJ STANOWIĄCEJ OBUDOWĘ SEPARATORA PIASKU NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KUTNIE numer: 5/ZP/2017

Data publikacji: 2017.05.24 14:36:46
więcej...
WYJAŚNIENIE DO TRESCI SIWZ DO PRZETARGU NA WYKONANIE, DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE DWÓCH KRAT SCHODKOWYCH ORAZ DWÓCH UKŁADÓW OBRÓBKI SKRATEK Z ZASTOSOWANIEM PRASOPŁUCZEK I KOMPAKTORÓW NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 4/ZP/2017

Data publikacji: 2017.05.23 13:15:21
więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ POLIELEKTROLITU DO ODWADNIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 6/ZP/2017

Data publikacji: 2017.05.19 08:53:51
więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE, DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE DWÓCH KRAT SCHODKOWYCH ORAZ DWÓCH UKŁADÓW OBRÓBKI SKRATEK Z ZASTOSOWANIEM PRASOPŁUCZEK I KOMPAKTORÓW NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 4/ZP/2017

Data publikacji: 2017.05.18 11:57:48
więcej...
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE DWÓCH KRAT SCHODKOWYCH ORAZ DWÓCH UKŁADÓW OBRÓBKI SKRATEK Z ZASTOSOWANIEM PRASOPŁUCZEK I KOMPAKTORÓW NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓ SP. Z O.O. W KUTNIE. numer: 3/ZP/2017

Data publikacji: 2017.04.28 13:11:11
więcej...
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWĄ BUDOWĘ INSTALACJI GAZOWEJ PODZIEMNEJ I WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z KOTŁOWNIĄ NA GAZ ZIEMNY NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 2/ZP/2017

Data publikacji: 2017.04.28 10:05:45
więcej...
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA WYKONANIE, DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE DWÓCH KRAT SCHODKOWYCH ORAZ DWÓCH UKŁADÓW OBRÓBKI SKRATEK Z ZASTOSOWANIEM PRASPŁUCZEK I KOMAKTORÓW NA TERENIE GOŚ SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 3/ZP/2017

Data publikacji: 2017.04.27 14:33:42
więcej...
ZMIANA OGŁOSZENIA NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE DWÓCH KRAT SCHODKOWYCH ORAZ DWÓCH UKŁADÓW OBRÓBKI SKRATEK Z ZASTOSOWANIEM PRASOPŁUCZEK I KOMPAKTORÓW NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 3/ZP/2017

Data publikacji: 2017.04.18 14:57:25
więcej...
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA KOMPLEKSOWĄ BUDOWĘ INSTALACJI GAZOWEJ PODZIEMNEJ I WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z KOTŁOWNIĄ NA GAZ ZIEMNY NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 2/ZP/2017

Data publikacji: 2017.04.12 08:13:42
więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE , DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE DWÓCH KRAT SCHODKOWYCH ORAZ DWÓCH UKŁADÓW OBRÓBKI SKRATEK Z ZASTOSOWANIEM PRASOPŁUCZEK I KOMPAKTORÓW NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 3/ZP/2017

Data publikacji: 2017.04.05 12:53:44
więcej...
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA KOMPLEKSOWĄ BUDOWĘ INSTALACJI GAZOWEJ PODZIEMNEJ I WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z KOTŁOWNIĄ NA GAZ ZIEMNY NA TERENIE GOŚ W KUTNIE numer: 2/ZP/2017

Data publikacji: 2017.04.03 13:20:25
więcej...
WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA KOMPLEKSOWĄ BUDOWĘ INSTALACJI GAZOWEJ POZIEMNEJ I WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE GOŚ W KUTNIE numer: 2/ZO/2017

Data publikacji: 2017.03.30 10:29:52
więcej...
WYJAŚNIENIE DO PYTANIA W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA KOMPLEKSOWĄ BUDOWĘ INSTALACJI GAZOWEJ POZIEMNEJ I WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE GOŚ W KUTNIE numer: 2/ZP/2017

Data publikacji: 2017.03.28 14:56:24
więcej...
WYJAŚNIENIE DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA KOMPLEKSOWĄ BUDOWĘ INSTALACJI GAZOWEJ PODZIEMNEJ I WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z KOTŁOWNIĄ NA GAZ ZIEMNY NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 2/ZP/2017

Data publikacji: 2017.03.22 11:41:24
więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA KOMPLEKSOWĄ BUDOWĘ INSTALACJI GAZOWEJ PODZIEMNEJ I WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z KOTŁOWNIĄ NA GAZ ZIEMNY NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 2/ZP/2017

Data publikacji: 2017.03.16 12:18:24
więcej...
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE W WAPNO PALONE MIELONE WYSOKOREAKTYWNE GRUPOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 1/ZP/2017

Data publikacji: 2017.03.14 09:15:21
więcej...
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE W WAPNO PALONE MIELONE WYSOKOREAKTYWNE GRUPOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE.

Data publikacji: 2017.02.22 14:00:13
więcej...
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE W WAPNO PALONE MIELONE WYSOKOREAKTYWNE GOŚ SP. Z O.O. W KUTNIE

Data publikacji: 2017.02.08 13:25:52
więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE W WAPNO PALONE MIELONE WYSOKOREAKTYWNE GRUPOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 1/ZP/2017

Data publikacji: 2017.01.27 13:33:26
więcej...
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU NA ZAGOSPODAROWANIE W INSTALCJI USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE numer: 5/ZP/2016

Data publikacji: 2017.01.09 07:46:06
więcej...