Kontakt

Przed nawiązaniem z nami kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych: Zasady Ochrony Prywatności

SEKRETARIAT
sekretariat@gos.kutno.pl (24) 251 01 40
(24) 251 01 41
(24) 251 01 42 FAX
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku, 700 - 1500

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
Główny Księgowy:
m.artiomow@gos.kutno.pl (24) 251 01 50

Z-ca Głównego Księgowego:
j.ludzinska@gos.kutno.pl (24) 251 01 54

Księgowy:
a.krawiecka@gos.kutno.pl (24) 251 01 53

Kasjer:
l.jagodzinska@gos.kutno.pl (24) 251 01 51
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku, 800 - 1400


Specjalista ds. kadr i płac
a.luczak@gos.kutno.pl (24) 251 01 52

DZIAŁ ENERGETYCZNO-TECHNICZNY
Główny Energetyk
Kierownik Techniczny:

w.balcerzak@gos.kutno.pl (24) 251 01 46

Z-ca Kierownika Technicznego:
t.kowalski@gos.kutno.pl (24) 251 01 57

Inspektor ds. zamówień publicznych i administracji:
g.spikowska@gos.kutno.pl (24) 251 01 47

Punkt Zlewny:
pz@gos.kutno.pl (24) 251 01 72
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 600-1800

Dyżurny utrzymania ruchu: (24) 251 01 65

DZIAŁ TECHNOLOGII I LABORATORIUM
Główny Technolog
Kierownik Laboratorium:
m.zielak@gos.kutno.pl (24) 251 01 55

Z-ca głównego Technologa
Pełnomocnik ds. Jakości:
a.dymowska@gos.kutno.pl (24) 251 01 56

Laboratorium Główne:
laboratorium@gos.kutno.pl (24) 251 01 60
(24) 251 01 61

PORTIERNIA (24) 251 01 70


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Filip Ciągło
abi@gos.kutno.pl