Cennik

 

Zlecenie wykonania analizy ścieków

Oczyszczanie ścieków dowożonych do punktu zlewnego GOŚ Sp. z o.o.

Cena za oczyszczenie 1 m3 ścieków dowożonych do punktu zlewnego GOŚ Sp. z o.o. wynosi:

  • dla ścieków pochodzących od gospodarstw domowych – 4,95 zł + VAT wynikający z obowiązujących przepisów,
  • dla ścieków pochodzących od podmiotów gospodarczych, w których stężenie wskaźnika ChZT nie przekracza 700 mgO2/l – 4,95 zł + VAT wynikający z obowiązujących przepisów,
  • dla ścieków pochodzących od podmiotów gospodarczych, w których stężenie wskaźnika ChZT przekracza 700 mgO2/l – podlega progresji wg tabeli.

 

 Tabela opłat za oczyszczanie 1m3 nieczystości płynnych, dowiezionych do punktu zlewnego GOŚ Sp. z o.o. – uwzględniająca progresję opłaty za przekroczenie stężenia zanieczyszczeń (ChZT).

 

 

Kategoria
zaszeregowania

Stężenie wskaźnika
zanieczyszczeń

ChZT ( mgO2/dm3 )

Współczynnik progresji
ceny za 1m3

1

Do 700

K x 1

2

701 – 3000

K x 1,25

3

3001 – 5000

K x 2

4

5001 – 7000

K x 2,25

5

7001 – 9000

K x 3

6

9001 – 11000

K x 3,5

7

11001 – 13000

K x 5

8

13001 – 15000

K x 5,5

9

15001 – 20000

K x 7

10

> 20000

K x 10

 K – 4,95 zł netto (cena za oczyszczenie 1 m3 ścieków, obowiązująca w spółce w danym roku).

 

 

 

Utylizacja 1 m3 osadów ściekowych dowożonych do GOŚ Sp. z o.o.

Cena utylizacji 1 m3 osadów ściekowych dowożonych do GOŚ Sp. z o.o. wynosi 40 zł/m3 + VAT wynikający z obowiązujących przepisów.

Usługi Laboratoryjne

Laboratorium Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie świadczy usługi wykonywania badań ścieków w zakresie niżej wymienionych parametrów:

 

Lp.

Oznaczany parametr

Identyfikacja metody badawczej

Cena netto (zł)

1.

pH

PN-EN ISO 10523:2012

7,00

2.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu met. dwuchromianową (ChZTCr)

PN-ISO 15705:2005

98,00

3.

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) z rozcieńczeniem

PN-EN 1899-1-1:2002

95,00

4.

Fosfor ogólny

PN-EN ISO 6878:2006

47,00

5.

Zawiesiny ogólne

PN-EN 872:2007

93,00

6.

Chlorki

PN-ISO 9297:1994

17,00

7.

Azot amonowy

PN-ISO 5664:2002

32,00

8.

Azot ogólny

Metoda obliczeniowa

222,00

·  Azot azotanowy

PN-82.C-04576.08

62,00

·  Azot azotynowy

PN-EN 26777:1999

33,00

·  Azot Kjeldahla

PN-EN 25663:2001

127,00

9.

Azot ogólny

Procedura testowa HACH*

48,00

10.

Siarczany

·  Procedura testowa HACH

Metoda kuwetowa**

42,00

·  Procedura testowa HACH

Metoda saszetkowa**

32,00

* metoda równoważna do metody referencyjnej (Dz.U.2019.1396) zgodnie z instrukcją badawczą IB-06 wyd. z dn. 27.03.2018 r.
** zgodnie z instrukcją badawczą IB-08 wyd. w dn. 25.07.2019 r.

Do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT wynikający z obowiązujących przepisów.