OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYH DO ANALIZ W LABORATORIUM GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE ORAZ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO NR 4/ZO/2021 

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Pobierz dokument

Lista odczynników

Pobierz dokument

Wzór Umowy

Pobierz dokument